Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Heeft u aangegeven dat u wil herroepen, dan heeft u nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien u verder bent gegaan dan nodig was om de aard en werking van het product te kunnen vaststellen, dan mogen wij de schade die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te betalen bedrag.

U kunt de aankoop ontbinden door gebruik te maken van het Europees modelformulier voor herroeping. Klik hier om direct naar het modelformulier te gaan.


Wanneer we de retourzending ontvangen hebben, sturen we een e-mail ter bevestiging.
Dit is meestal binnen 14 dagen. Uw betalingsverplichting komt dan te vervallen.
Als u al betaald heeft, zullen wij u binnen maximaal 14 dagen nadat u de herroeping kenbaar heeft gemaakt, aan u terugbetalen.
De terugbetaling betreft het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten die berekend zijn door Lydion bij de bestelling. Kosten voor het terugsturen van de bestelling zijn voor rekening van de klant.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt, dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wilt u meerdere artikelen retourneren, herhaal dan de retour aanvraag voor elk artikel.

Adres gegevens voor het retourneren van uw product:

Lydion
t.a.v. Service Team
P. van Hooydonklaan 30
4926 CH Lage Zwaluwe