Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan: Lydion

T.a.v. Het Service Team

P. van Hooydonklaan 30

4926 CH Lage Zwaluwe

Service@lydion.nl

 Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: ....................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* datum: ............................................................................

 [Uw naam] ......................................................................................................................

 [Uw adres] ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Graag omruilen naar een ander product? namelijk:.................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

Handtekening (alleen wanneer u dit formulier schriftelijk meestuurt)

 

---------------------------------------------------

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Herroepingsformulier
PDF – 276.5 KB 17 downloads